Treballem amb les famílies, oferint-los suport i orientació per poder donar resposta a les necessitats dels seus fills i filles mitjançant l'intercanvi d'experiències, el temps compartit i la participació en l'educació.

 

Atenció i suport a la família

Intervenció individual amb una única família en relació als infants podent encoratjar, potenciar i facilitar que cada família pugui desenvolupar amb força l'educació dels seus fills i/o filles. Oferint suport i orientació en situacions específiques que han de permetre a la família no sentir-se desbordada per dificultats o conflictes oferint-li elements i les eines adients per superar-les. Fent una tasca de contenció que pugui prevenir possibles conductes de risc.


Espai de relació i acompanyament
És un espai de treball en grup que permet la creació de grups d'ajuda mútua, per trobar-se, parlar i ser escoltats; on compartir vivències, dubtes i angoixes. Les trobades es donen al voltant d'una taula que facilita una bona dinàmica de grup amb una primera part amb cafè, sucs i pastes per crear ambient de tertúlia i distensió i una segona amb una activitat que serveix com a excusa per iniciar la reflexió i el diàleg.

 

Temps educatiu compartit
El vincle entre mares, pares, fills i filles es reforça en realitzar activitats positives junts i aquesta relació serà el model de referència en les seves relacions futures, en la seva socialització. Aquestes experiències compartides amb les famílies, permeten enfortit els vincles entre els membres de la unitat familiar i proporcionen als infants un missatge de coherència i unió entre famílies i els educadors. Han de ser prou flexibles i motivadores perquè la vivència suposi un enriquiment que faciliti la incorporació de nous valors i actituds.

 

Participació de les famílies

 

ASSOCIACIÓ CASAL INFANTIL LA MINA | G-58696709
Casal Cívic La Mina carrer Ponent 37, 08930 Sant Adrià de Besòs
Telèfons 689 751 388 | casal@casalinfantillamina.com
| v.03.2016