L'Associació Casal Infantil La Mina augmenta un 178%
els ajuts socials de CaixaProinfància en els darrers 4 anys.

Evolució d'ajuts socials de l'Associació Casal Infnatil La Mina & CaixaProinfància
per a famílias amb infants de 3 a 12 anys de Sant Adrià de Besòs.

La Fundació Bancària "la Caixa" es des del 2007 impulsora del Programa CaixaProinfància que busca trencar amb la pobresa infantil, afavorint el desenvolupament de una infància més sana i feliç amb les mateixes oportunitats per aconseguir el desenvolupament del seu potencial i les seves capacitats.

 

CaixaProinfància vol afavorir processos d'integració social dels infants en risc d'exclusió social i les seves famílies i fomentar el seu desenvolupament com a persones mitjançant un conjunt d'actuacions concretes dirigides a pal·liar les dificultats econòmiques i socials de les famílies.

 

El programa es desenvolupa a través d'entitats no lucratives amb finalitats socials i amb arrelament en el territori com és l'Associació Casal Infantil La Mina al barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs.

Més informació del Programa CaixaProinfància

ASSOCIACIÓ CASAL INFANTIL LA MINA | G-58696709
Casal Cívic La Mina carrer Ponent 37, 08930 Sant Adrià de Besòs
Telèfons 689 751 388 | casal@casalinfantillamina.com
| v.03.2016